Viimeisimmät trofeearvostelumuutokset

CIC:n vuosittaisessa TEB-kokouksessa käsitellään trofeemittauksen sääntömuutoksia ja päätetään muutoksien ottamisesta käyttöön. Tälle sivustolle kerätään voimaan tulleet muutokset aikajärjestyksessä.

2023/06 Hirvensarvien arvostelussa virhepisteet ennen 0 - 8 p, ja nyt 0 - 4 p. Sarvipuoliskojen epäsymmetriasta voidaan antaa 0 - 3 virhepistettä. Epätyypillisistä piikeistä 0,5 virhepistettä / piikki, kuitenkin enintään 1 virhepiste.

Ennen trofeen arvostelu kansainvälisen kultamitalin (IMG) saavuttamiseksi tuli tehdä kolmen (3) eri maan trofeetuomarin toimesta. Nyt saman maan tuomarit riittävät, kunhan vähintään yksi (1) on STJ-tuomari.

2021/05 Supikoiran kallon mitalirajat alenivat yhdellä pisteellä: pronssi 19,5 p, hopea 20,0 p, kulta 20,5 p.

2017/08 Trofeen kuivamisaika muuttui 30 vuorokaudeksi. Aiemmin CIC:llä 90 vuorokautta ja Boone & Crokketilla 60 vuorokautta.

2014 CIC uudisti koko TES-trofeearvostelujärjestelmän.

  • CIC:n trofeearvostelujärjestelmä on TES (Trophy Evaluation System). Tätä kehittää ja ylläpitää TEB (Trophy Evaluation Board). TEB:n esittämät muutokset hyväksyy toimeenpaneva komitea (Executive Committee).
  • TEB koostuu eri euroopan maiden trofeeasiantuntijoista, käytännössä pitkän ja laaja-alaisen kokemuksen omaavista STJ-trofeetuomareista (Senior International Trophy Judge). Jokaisessa maassa on yksi tai enintään muutama STJ-tuomari. Varsinaisia CCM-arvostelutuomareita (Certified CIC Measurer) on useita.
  • Trofeearvostelujärjestelmä TES on aukikirjoitettu käsikirjaan Handbook (CIC Handbook for the Evaluation and Measurement of Hunting Trophies). Trofeearvostelu tehdään käsikirjaa noudattaen.
  • Trofeetietokanta TED (Trophy Evaluation Database) on pilvipalvelu, jonne trofeetuomarit syöttävät arvosteltujen trofeiden tiedot. Jokaisessa maassa on myös omat tapansa tallentaa trofeiden mittaustiedot.