ciclogo.jpg                         CIC

Kansainvälinen metsästyksen ja riistansuojelun neuvosto.

International Council for Game and Wildlife Conservation

CIC on poliittisesti sitoutumaton maailmanlaajuinen  kansalaisyhteisö, joka toiminnallan pyrkii säilyttämään luonnonvaraisen riistan ja metsästyksen osana luonnonvarojen kestävää käyttöä.

CIC:n toiminta on jaettu  kolmeen päälinjaan eli divisjoonaan.

  • Soveltava tiede (Applied Science)                                                        
  • Politiikka ja Laki (Polity & Law)
  • Kultuuri (Culture)

CIC:n  jäsenistö koostuu 86 maan jäsenistä.  Jäsenluokkia ovat: valtiojäsenet, henkilöjäsenet, yhteisöjäsenet, asiantuntijajäsenet ja nuorisojäsenet. Kansallisella tasolla toiminta tapahtuu kansallisten delegatioden kautta. CIC:n päämaja on Budapestissä Unkarissa.

CIC Suomen delegatio

CIC Suomen delegaatio on kansallinen riista-alan asiantuntija- ja vaikuttajayhteisö, joka toimii osana kansainvälistä CIC:tä.

CIC Suomen delegaatio toimii CIC:ssä edistäen Suomen riistatalouden tavoitteita sekä osallistuu aktiivisesti kestävän riistatalouden periaatteiden edistämiseen kansainvälisesti.”

Riistavarojen kestävän käytön kansainväliset ja kansalliset periaatteet tunnetaan suomalaisten metsästäjien ja luonnonvara-alan osaajien keskuudessa. Suomalainen riistatalous tunnetaan kansainvälisesti ja sitä arvostetaan.”

Trofeet

Soveltavan tieteen yhtenä toimielimenä toimii CIC trofeelautakunta (TEB), jonka tavoitteena on huolehtia riistan kestävän käytön toteutumisesta luonnonvarojen hoidossa. CIC on luonut kansainvälisen trofeiden arvostelujärjestelmän (CIC Trophy Evaluation System TES©). Tämän trofeiden arvostelumenetelmän mukaan arvostellaan ja mitataan yli 300 eläinlajin trofeet. Trofeetietojen avulla voidaan seurata eläinkantojen tilaa. Trofeetiedot ovatkin riistanhoitajan apuvälineitä.

CIC Suomen trofeeneuvosto

Suomessa trofeiden arvostelusta vastaa  CIC Suomen delegation työryhmä CIC Suomen trofeeneuvosto. Se myöntää luvat trofeenäyttelyihin ja nimeää niihin trofeetuomarit. CIC Suomen  trofeeneuvosto järjestää tarpeen mukaan trofeekoulutusta, jakaa trofeetietoutta ja ylläpitää maassamme arvosteltujen trofeden trofeerekisteriä.

Tutustu CIC toimintaan.  

CIC Suomen delegaation kotisivut; www.cic.fi

CIC:n kotisivut; http://www.cic-wildlife.org/

ciclogo.jpg