TROFEENÄYTTELYT JA TROFEEARVOSTELUT ciclogo.jpg

Trofeiden arvostelu yhdistetään tavallisesti trofeenäyttelyihin. Näyttelyjä järjestetään useimmiten erilaisten erämessujen yhteydessä. Näyttelyn tuodut trofeet arvostellaan ennen näyttelyn alkua. Sen jälkeen trofeet laitetaan näyttelyssä esille, jolloin kaikki näyttelyssä kävijät voivat niihin tutustua.

Trofee voidaan myös arvostella ilman esillepanoa näyttelyyn. Trofeenomistaja toimittaa trofeen ennalta päätettyyn viralliseen trofeearvostelu-tilaisuuteen ja vie arvostelun jälkeen trofeen mukanaan.

CIC on luonut kansainvälisen trofeiden arvostelujärjestelmän (CIC Trophy Evaluation System TES©). Tämän trofeiden arvostelumenetelmän mukaan arvostellaan ja mitataan yli 300 eläinlajin trofeet. Näyttelyissä arvostellaan kaikkia trofeelajeja, riippumatta siitä missä maassa ne on saatu saaliiksi.

trofeenayttely3.jpg

Suomessa trofeiden CIC:n normien mukaisista arvosteluista vastaa CIC Suomen trofeeneuvosto. Se myöntää luvat trofeenäyttelyjen järjestämiseen ja nimeää niihin trofeetuomarit. CIC myöntää asianomaisen trofeekoulutuksen saaneille henkilöille tuomaripätevyydet CCM (Certified CIC Measurer©). Paikallisissa ja kansallisissa näyttelyissä toimii vähintään kolme nimettyä trofeetuomaria. Suomen ensimmäinen trofeenäyttely järjestettiin vuonna 1976 Oulussa. Tähän mennessä Suomessa on järjestetty kaikkiaan liki 100 trofeenäyttelyä.

Trofeenäyttely pyritään järjestämään siten, että se aineistoineen ja informaatioineen muodostaa kiinnostavan tietolähteen ja kohtauspaikan luonnonvaraisia eläinkantojamme arvostaville. Näyttelyssä myös suurella yleisöllä on tilaisuus oppia jotain luonnonvaraisista eläimistä.

Mitaliluokan trofeet arvostellaan vain virallisissa näyttelyissä, joiden tarkoituksena on seurata koko maan tai sen suuralueiden parhaiden saalisyksilöiden tasoa. Yleisenä periaatteena meillä on, että trofee osallistuu kansalli­seen trofeenäyttelyyn tai -arvosteluun vain kerran.

wp_20150513_008.jpg

Tro­feenäyttelyissä pyritään alueellisesti kattaviin näyttelyihin. Eteläiset ja pohjoiset osat maata pitävät yleensä omat näyttelyn­sä. Käytäntö palvelee hyvin ainakin hirvikan­tamme hoitoa.

Paikallinen näyttely voidaan koota riistanhoitoyhdistyksen parhaista viimeaikaisista trofeista. Tätä tulisi kuitenkin edistää vuosikatselmuksilla, joissa käydään läpi mahdollisimman suuri osa alueen saalista ja arvioidaan sekä ohjataan paikallisen kannanhoidon suunnittelua. Trofeetietojen avulla voidaan seurata eläinkantojen tilaa. Trofeetiedot ovatkin riistanhoitajan apuvälineitä.

Trofee voi ansaita kansallisen kulta-, hopea- tai pronssimitalin. Arvostelumaksua vastaan trofeenomistajalle luovutetaan diplomi sekä trofeemitali.trofee-info_logo.jpg