Sarvien valmistusciclogo.jpg

Ennen näyttelyyn vientiä trofeet tulee valmistella näyttelykuntoon.

Trofeita ei voida arvostella heti tuoreeltaan. CIC:n arvosteluperusteet edellyttävät, että trofeet ovat kuivuneet vähintään 1 kk ennen kuin ne voidaan arvostella näyttelyissä. Tämän kuivumisajan jälkeen trofeissa ei tapahdu enää merkittäviä muutoksia.

vhp_sarvi_iaa.jpgKallosta poistetaan nahka ja kaikki irtonainen kudos. Kallo voidaan jättää kokonaiseksi tai sahata siitä alaosa pois. Leikatessa kalloa pienemmäksi kalloon jätetään riittävä määrä luuta, jotta sarvet pysyvät alkuperäisessä asennossaan. Yleisin sahauslinja kulkee takaraivoluusta silmäaukon kautta nenäluun alapuolelle. Eräiden hirvieläinten arvostelussa sahauslinjalla on merkitystä, koska se vaikuttaa trofeen kokonaispainoon (metsäkauris, saksanhirvi, kuusipeura). Kannattaakin harkita etenkin metsäkauriin kohdalla kannattaako kalloa sahata laisinkaan.

Sahauksen jälkeen kallotrofee keitetään, jolloin loputkin kudokset irtoavat kalloluusta. Kalloluu voidaan vielä valkaista. Valkaisuun voidaan käyttää 30 %:sta vetyperoksidiliuosta sekoitettuna liitujauhoon.

Tämän jälkeen sarvitrofee voidaan kiinnittää taustalevylle. Sarvet on voitava tarvittaessa irrottaa taustalevystä niiden painon tai tilavuuden mittaamista varten (saksanhirvi, kuusipeura, metsäkauris). Siksi trofeeta ei pidä liimata taustalevyyn.

Trofeearvostelussa on kyettävä toteamaan, että sarvet ovat kiinni alkuperäisessä kallossa. Tämän vuoksi sarvitrofeeta täytetyssä päässä ei arvostella, koska ei voida varmistaa onko esimerkiksi sarvien asentoa muutettu paremman pistemäärän saamiseksi. Sarvitrofeet onkin syytä käyttää trofeenäyttelyssä arvosteltavana ennen pään täyttämistä.

liimattu_trofee.jpg

Niksi taustalevyyn liimatun trofeen irrottamiseksi: Lujankin epoksiliiman saa sulaan tilaan lämmittämällä kalloa kuumailmapuhaltimella. Kokeile vääntää kalloa irti lämmittämisen yhteydessä. Vältä työkalujen käyttöä jottei trofee vaurioidu. Omistajan on syytä tehdä trofeen irrotus itse, mikäli aikoo toimittaa sen trofeearvosteluun.

trofee-info_logo.jpg