Trofeet                                        ciclogo.jpg

Trofeet riistakantojen hoidon apuvälineinä 

Metsästys­muistoja on käytetty riista-kantojen tutkimuksessa ja hoidossa. Asianmukaises­ti kestävöityinä, mahdollisimman täydellisin eläin‑ ja saantitie­doin varustettuna niistä on hyötyä seurattaessa eläinkannan rakenteen ja kunnon kehitystä.

Trofeekokoelmat täydentävät tieteellisten museoiden usein rajallisia aineistoja. Ne koostu­vat sitä paitsi eläimen osista, jot­ka voivat kestää tutkittavassa kunnossa vuosisatoja.

Näyttelyaineistojen avulla seurataan hoidettavien luonnonvaraisten riistakantojen tilaa. Parhaassa kunnossaan olevat yksilöt kuvastavat trofeillaan ympäristön kantokykyä. Suotuisissa olosuhteis­sa voi kehittyä runsaasti suuria trofeita. Eri mittojen tilastollinen vaihtelu voi myös an­taa vihjeitä kannan perimässä tapahtuvasta kehityksestä, vaelluksista ja ihmisen aiheuttamista vaikutuksista.

Monissa maissa on tapana tuoda kaikki mitattavissa olevat trofeet pienimmästä suurim­paan joka vuosi yhteiseen katselmukseen. Niissä on voitu arvostella myös jättösarvia. Näin saadaan joka vuosi monipuolinen kuva kannanhoidollista suunnittelua varten.

Useista riistaeläinlajeista on vaikea saada muita keinoja käyttäen riittäviä lähtötietoja kannan tilan arviointia ja hoitosuunnitelmien laadintaa varten.

vl_2011_191.jpg

Trofeiden arvostelu ja näyttelyaineisto­jen tarkastelu antaa käytännön perusteet elävien riistaeläinten ruumiillisen kunnon, iän ja eläinyhteisön sisäisen järjestyk­sen arviointia varten.

Näitä tietoja tarvitaan jokaisena metsästyspäivänä, jolloin on päätettävä, mikä yksilö on kaadetta­va ja mikä jätettävä sukua jatkamaan. Ilman tästä tehtävästä suoriutumiseen tarvittavaa tietoa ja tahtoa nykyaikainen metsästä­jä olisi pelkkä tappaja, joka aivan hyvin voitaisiin korvata teknisillä pyyntilaitteilla.

 stt-logo.jpg