IkämääritysLogo_STT.jpg

Nykykäytännön mukaan täyteissarvisista hirvieläin trofeista määritetään myös eläimen ikä. Näyttelyyn ja arvosteltavaksi tuotavan trofeen mukana tuleekin alaleuka olla mukana. CIC on edellyttänyt, että vuodesta 2012 lähtien tehdään trofee-eläimen ikämääritys.

Aikaisemmasta trofeeaineistosta ikämäärityksen puuttuvat lähes kokonaan. Kun trofeetietoihin saadaan mukaan ikämääritykset, niin ne yhdessä muiden trofeetietojen kanssa palvelevat metsästäjää eläinkantojen hoitajana.

Ikämääritys tehdään leukaluun poskihampaan hammasleikkeestä tai hampaiden kuluneisuuden perusteella.


leuka3.jpghammas10.jpg

Hampaat tai leukaluun osa on hyvä kiinnittää taustalevyn taakse. Taustalevy suojaa muutoinkin kalloa ja trofeeta kolhuilta. Taustaleveyn taakse on hyvä kirjata myös omistajatiedot sekä kaatopaikka ja saantiaikatieto.

taustalevy.jpg