Trofeearvostelu järjestelmä TESciclogo.jpg

Kansainvälinen metsästyksen ja riistansuojelun neuvosto (CIC) uudisti syksyllä 2014 trofeiden TES© -mittausjärjestelmän (CIC Trophy Evaluation System). Joitakin muutoksia aikaisempiin käytäntöihin on tuli, muun muassa valkohäntäpeuran mitaliluokkien pisterajat muuttuivat.

vhp_sarvi_iaa.jpgValkohäntäpeuran kotimaassa USA:ssa trofeiden mitaliluokkien pisterajat ovat huomattavasti korkeammat, koska siellä sarviaineisto on huomattavasti näyttävämpää. Maassamme ja myös Tsekissä on päädytty alhaisempiin mitaliluokkien pistemääriin, joiden perusteena täällä olevien kantojen perintötekijät.

Valkohäntäpeuran mitaliluokat: Kulta 370 (aiempi 360) pistettä, Hopea 350 (aiempi 330) pistettä ja Pronssi 330 (aiempi 300) pistettä.

Trofeiden mittaus on osa niin sanottua perustutkimusta. Riittävän tiedon perusteella metsästystä voidaan ohjata kestävämpään suuntaan. Nyt jo voidaan havaita muutaman vuoden jakson ajalta ohjeistuksen vaikutusta urospeurojen sarviaineiston paranemiseen.

CIC on sopinut amerikkalaisen Boone & Crokett (B&C) klubin kanssa arvostelujärjestelmien yhtenäistämisestä. Eroja eurooppalaisen CIC pisteytyksen ja amerikkalaisen pisteytyksen välillä on muutamia. Eurooppalaisten lajien pisteytyksessä huomioidaan erilaisia muotopisteitä, jotka voivat lisätä tai miinuspisteinä vähentää pistemäärää. B&C:n arvostelujärjestelmässä keskeistä on symmetrisyys. Esimerkiksi sarvipuoliskojen mittaerot tuottavat miinuspisteitä. CIC arvostelut perustuvat edelleen kymmenjärjestelmään ja B&C arvostelut perustuvat tuumajärjestelmään.

Majava - uusi trofeelaji

CIC on vahvistanut aloitteestamme nyt myös majavankallojen mittausperusteet ja käyttämämme mitalirajat. Kallojen perusteella voimme erottaa toisistaan kanadan- ja euroopanmajavan sekä seurata lajien esiintymistä ja levinneisyyttä maassamme. Pisteytys on sama molemmille lajeille, kulta 26 pistettä, hopea 25,5, pistettä ja pronssi 25 pistettä. Majavankalloja on mitattu meillä ja Baltian maissa jo 1990- luvulta lähtien.

majavakallo5.jpg

CIC Suomen delegaation trofeeneuvosto kannustaa metsästäjiä toimittamaan trofeita mitattavaksi ja näytteille erilaisiin erätapahtumiin, joissa järjestetään trofeenäyttelyjä. Seuraavat merkittävät trofeenäyttelyt järjestetään ensi keväänä ja kesänä eri puolella Suomea.

trofee-info_logo.jpg